top of page

WELKOM

​OP ONZE WEBSITE...

"Pagus Balgoye" is de heemkundekring van Balgoy/Keent. Onze doelstelling is het bevorderen van de belangstelling voor de kennis van eigen omgeving, volk, gebruiken en heemkundig waardevolle overblijfselen.De heemkundekring “Pagus Balgoye” werd
officieel in december
2000 opgericht.

OMD 2017 Boek over Balgoy en de Balgoyse minse
NIEUWS
JAARPROGRAMMA

Het jaarprogramma kent zo'n 10 bijeenkomsten; in principe elke eerste woensdag van de maand. In de vakantiemaanden juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten. Op het jaarprogramma staan sprekers over boeiende onderwerpen, actuele thema's en diverse excursies, maar ook buurten met dorpsgenoten, bijpraten en leren over de gewoontes en gebruiken van weleer.

WERKGROEPEN
EXPOSITIES
LEDEN

De heemkundekring organiseert exposities in de oude toren van Balgoy maar neemt ook deel aan plaatselijke tentoonstellingen georganiseerd door derden. Tevens is “Pagus Balgoye” actief tijdens de Open monumentendag. Onder “de paraplu” van tweestromenland geeft de heemkundekring de Open Monumentendag een eigen invulling, dit met in achtneming van het landelijk thema.

Momenteel telt onze heemkundekring 22 leden, en daarnaast een aantal aspirant-leden/ belangstellenden. Onder de aspirant-leden rekenen we die personen die blijk gegeven hebben van belangstelling op de achter ons liggende bijeenkomsten.Locatie leden-vergaderingen: Dorpshuis Balgoy, de eerste woensdag van de maand,aanvang 20.00u.

Om het takengebied van de Heemkundekring goed te kunnen omvatten zijn er werkgroepen waarin actieve leden hun specialisme in de praktijk kunnen brengen. Deze groepen formuleren hun eigen doelstellingen en de manier hoe deze te bereiken.

bottom of page