OVER ONS

BESTUUR
IMG_3145_edited.jpg

Bestuur Pagus Balgoye, vlnr: Wil Giesbers (voorzitter), Adriaan Berben (lid),  Geert-Jan Arts (lid), Leo Bijmans (secretaris) en Sjef Daverveld (penningmeester) 

Voorzitter

 

 

 

 

 

Penningmeester

 

 

 

 

 

Secretaris

 

 

 

Bestuurslid

 

Bestuurslid en

OM contactpersoon

 

 

Wil Giesbers
Boomsestraat 15
6613 AG  Balgoy
tel. 024 - 6450421
voorzitter@pagusbalgoye.nl

 

Sjef Daverveld    
Den Bogerd 20      
6613 BB  Balgoy 
tel. 024 - 6418987
penningmeester@pagusbalgoye.nl

 

Leo Bijmans
S. Toonen Dekkersstraat 12
6613 AL  Balgoy
tel. 024 - 6425560
secretaris@pagusbalgoye.nl

 

Adriaan Berben

 

Geert-Jan Arts

LID WORDEN

Op de algemene ledenvergadering is de jaarlijkse contributie vastgesteld op €20,- per lid per jaar. 

U kunt dit bedrag over maken naar de penningmeester op rekening nr.: NL62RABO0112701493 
t.a.v. “Historische Vereniging” o.v.v. contributie Pagus 2019. Na ontvangst  wordt u ingeschreven als lid.

 

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen:

email: bestuur@pagusbalgoye.nl

 

Samenvattend

Wij hopen door het houden van lezingen, het inrichten van exposities en het verstrekken van voorlichting het historisch besef van onze inwoners te vergroten. Heemkundekring Pagus Balgoye biedt een afwisselend programma waarbij gemoedelijkheid en gezelligheid voorop staan.