top of page
  • Rudy van Haren

LEZING WATERSCHAP

DINSDAG 7 MAART LEZING WATERSCHAP

1926: laatste watersnood in Maas en Waal ?

Lezing 7 maart 2023 in dorpshuis 't Ballegoyke te Balgoy

De watersnood van 1926 was de laatste keer dat de dijken braken in het Land van Maas en Waal. Op 7 maart vertelt Jelmer Krom van Waterschap Rivierenland bij heemkundekring Pagus Balgoye wat er toen gebeurde en hoe het waterbeheer er nu uit ziet.

Koningin Wilhelmina in Balgoy (Bron: de Maasbode 4 januari 1926).


In de Nieuwjaarsnacht van 31 december 1925- 1926 brak de Maasdijk tussen Over- en Nederasselt en zo overstroomden grote delen van het Land van Maas en Waal. En ook aan Brabantse kant en op plekken langs de Ijsel braken dijken door .

De verwoesting was enorm. Het zou de laatste keer zijn dat de dijken van het gebied braken, hoewel de regio in 1995 nog werd geëvacueerd. Bekend erfgoed van het waterschap is de reeks dijkmagazijnen.


Water en het Land van Maas en Waal

Op dinsdag 7 maart vertelt Jelmer Krom van Waterschap Rivierenland over de ramp en over de ontwikkeling van de waterhuishouding in het rivierengebied. Zo had het kanaliseren van de Maas grote effecten, net als de aanleg van het Maas-Waalkanaal en de ruilverkaveling.

Dijkversterking, nieuwe gemalen en rioolwaterzuivering brachten veiligheid, voldoende water en schoon water. Maar met een veranderend klimaat en grote druk op de beschikbare ruimte, staat het waterschap voor nieuwe uitdagingen. Wat betekent dat in de regio?

Op 15 maart zijn de verkiezingen voor zowel Provinciale Staten van Gelderland als voor het bestuur van Waterschap Rivierenland. Dan kan het helpen om verleden, heden en toekomst van het water te kennen.

De avond gaat dus over de watersnood en het waterschap !!!

  • De avond is niet bedoeld voor politieke discussie

  • Wethouder Twan van Bronkhorst van de gemeente Wijchen is aanwezig

  • 7 maart inloop 19: 30 aanvang : 20:00

  • Organisatie Heemkundekring Pagus Balgoye , meer info Rudie van Haren 0651844537 of rvhbalgoy@yahoo.com

  • Gratis entree

  • Dorpshuis 't Ballegoyke, Jan Gerrits zaal, Boomsestraat 2b, Balgoy

20 weergaven0 opmerkingen

コメント


bottom of page